9.3.2018
Người thuyết trình: Lê Quốc Tuấn
Tiêu đề: Giới thiệu về Latex [pdf]
Tóm tắt: TBA


30.3.2018
Người thuyết trình: Lê Quốc Tuấn
Tiêu đề: Thực hành LaTeX [pdf]
Tóm tắt: TBA


6.4.2018
Người thuyết trình: Lê Quốc Tuấn
Tiêu đề: TikZ, PGF và Metapost [TikZ_PGF] [Metapost]
Tóm tắt: Khác với các công cụ vẽ hình dạng WYSIWYG, Tikz, PGF và Metapost là lựa chọn tốt cho những đồ họa liên quan tới toán một cách chi tiết. Tikz và PGF quan tâm tỉ mỉ tới từng chi tiết của đồ họa, và sở hữu những thư viện lớn hỗ trợ tự động nhiều hình họa quen thuộc. Metapost với cú pháp dễ hiểu, gần với các ngôn ngữ lập trình hiện đại, cho phép người dùng tự định nghĩa hàm số trong quá trình vẽ.


27.4.2018
Người thuyết trình: Lê Quốc Tuấn
Tiêu đề: Hệ điều hành Linux [pdf][pdf]
Tóm tắt: Linux là một hệ điều hành cho phép người dùng quyền thực thi và sáng tạo tối đa. Có nhiều “boring task” có thể thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả nhờ hệ điều hành này. Trải nghiệm với Linux để xem liệu mình là một geek hay non-geek và hiểu sâu hơn cách thức chiếc máy tính của mình hoạt động.


4.5.2018
Người thuyết trình: Lê Quốc Tuấn
Tiêu đề: Giới thiệu lập trình C/C++
Tóm tắt: TBA


11.5.2018
Người thuyết trình: Lê Quốc Tuấn
Tiêu đề: Lập trình C++ 2 [pdf]
Tóm tắt: TBA


18.5.2018
Người thuyết trình: Lê Quốc Tuấn
Tiêu đề: Lập trình C++ 3 [pdf][pdf]
Tóm tắt: TBA


7.6.2018
Người thuyết trình: Trần Hoàng Anh, Hoàng Anh Quân
Tiêu đề: Thuật toán 1 – Phân tích thuật toán
Tóm tắt: TBA


14.6.2018
Người thuyết trình: Hoàng Thị Thảo, Lê Quốc Tuấn
Tiêu đề: Thuật toán 2 – Cơ sở dữ liệu và các thuật toán sắp xếp (sorting)
Tóm tắt: TBA


21.6.2018
Người thuyết trình: Đỗ Xuân Anh, Đỗ Đình Khuê
Tiêu đề: Thuật toán 3 – Searching
Tóm tắt: TBA