ĐỘI NGŨ CỐ VẤN

TS. Hoàng Nam Dũng
Sáng lập viên, cố vấn
Giảng viên ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THÀNH VIÊN HIỆN TẠI

Đỗ Xuân Anh
Sinh viên lớp K62 CNKHTN
ĐH Khoa học Tự nhiên

Lê Quang Dũng
Sinh viên lớp K62 CNKHTN
ĐH Khoa học Tự nhiên

Nguyễn Sĩ Anh Hào
Sinh viên Y5, Y Đa khoa
Đại học Y Hà Nội

Nguyễn Trung Hiếu
Sinh viên lớp K62 CNTT
ĐH Bách khoa Hà Nội

Đỗ Đình Khuê
Học viên cao học
Viện Toán học, VAST

Hoàng Anh Quân
Sinh viên lớp K62 CNKHTN
ĐH Khoa học Tự nhiên

Đặng Đình Tài
Sinh viên lớp K61 lớp MT&KHTT
ĐH Khoa học Tự nhiên

Lê Quốc Tuấn
Học viên lớp cao học 2018-2020
ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CỰU THÀNH VIÊN

Trần Hoàng Anh
Sinh viên lớp K62 CNKHTN
ĐH Khoa học Tự nhiên

Đỗ Văn Quyết
Sinh viên lớp K62 CNKHTN
ĐH Khoa học Tự nhiên

Trần Lưu Thái Phong
Sinh viên lớp K62 CNKHTN
ĐH Khoa học Tự nhiên

Hoàng Thị Thảo
Học viên lớp cao học 2017-2019
ĐH Khoa học Tự nhiên

Trần Xuân Thắng
Sinh viên lớp K59 CNKHTN
ĐH Khoa học Tự nhiên